INTERIØRARKITEKTUR & DESIGN

Interiørarkitektkontor som leverer prosjekter med kreativitet og kvalitet i fokus

Prosess

Befaring

Vi starter med en uforpliktende befaring for å avklare prosjektets rammer, ønsker og behov. Dette gir oss et godt grunnlag for å utarbeide et konkret tilbud. Denne tjenesten kostnadsfri og tilbud sendes ut innen 1-3 dager i etterkant av befaring. Ved godkjent kontrakt går vi videre til oppstartsmøte.

Oppstart

I oppstartmøte måler vi opp hele boligen for å sikre at løsningene vi foreslår er gjennomførbare. Vi setter tid til en grundig gjennomgang av hvert enkelte rom og hva rommet skal inneholde. Sammen danner vi en god forståelse av stilretning og det som skal til for skape et hjem med god flyt og en trivelig atmosfære.

Detaljering

I denne prosessen viser vi forslag til endringer av planløsning, gode oppbevaringsmuligheter, farger, materialer, konseptutvikling, detaljering og mer. Underveis i detljeringsporsessen har vi jevnlig dialog og møter for å sikre forståelse og en god fremdrift.

Prosjektstyring

Beroende på prosjektets omfang kan vi bistå med innhenting av tilbud fra håndverkere og entreprenører. Vi kan med bestillinger og innkjøp samt oppfølging på byggeplass. Slik sikrer vi en god flyt og fremdrift igjennom hele prosessen.

Vi er introark

Intro Ark er et interiørarkitektkontor som leverer tjenester innenfor hele arkitekturfeltet til offentlige og private miljøer. Med kreativitet og kvalitet i fokus liker vi å utfordre designprossesen, slik at hvert prosjekt vi jobber med blir unikt.

Vårt team består av noen få dyktige interiørarkitekter, håndplukket med forskjellig kreativ bakgrunn. Med ulike faglige kvaliteter, interesser og personligheter bidrar dette til et godt sammensatt team.

HVORFOR BRUKE INTERIØRARKITEKT?

De beste interiørene skapes når interiørarkitekten kan starte arbeidet tidlig i planleggingsfasen.

En interiørarkitekt sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig innenfor kundens rammer. Vi jobber mot et varige estetiske uttrykk som ikke kun er preget av tidens tendenser, men kjennetegnet av formkvalitet og materialbruk.

På veien mot et unikt resultat sørger vi for å holde trådene samlet, dialogen tett og kvaliteten høy.

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Send en melding

Kontaktskjema

Alle innsendinger behandles i henhold til vår personvernerklæring.