Arealplanlegging

En god planløsning er nøkkelen til et velfungerende byggeprosjekt. Vi kan hjelpe til med tekniske tegninger som planløsning, rivningsplan, nye konstruksjoner, målplan, møbleringsplan, belysningsplan, gulvplan, snitt og oppriss. Vi finner den beste løsningen for prosjektet ditt med en grundig behovsanalyse.

Tilpasset kunden

Det finnes mange ulike plantegninger for forskjellige formål.

Vårt team utvikler forskjellige plantegninger basert på hver enkelt kundes behov.

Eksisterende- og rivningsplan og nye konstruksjoner

Vi starter ofte med en eksisterende plan hvor er plantegningen slik boligen er i dag.

Deretter diskuteres det om noe skal rives, og det lages en tydelig plantegning for hva som skal rives og eventuelle nye konstruksjoner for entreprenøren i prosjektet.

Møbleringsplan

Denne typen plantegning viser til en situasjon hvor det inneholder møbler med konkrete/riktige mål slik at man skal få en bedre forståelse for rommets funksjon samt størrelsene vist i riktig perspektiv.

Fargeplan

En veggplan viser til hvilken vegger som skal inneholde de forskjellige fargene og materialene.

På denne måten kommer det konkret og tydelig fram hva som skal hvor, ved områder det er større behov for mer detaljerte tegninger vil det henvises til oppriss.

Gulv-, belysnings-, EL- og målplan

Det utarbeides også egen plantegning for gulvtype f.eks fliser, parket og plassering av dette. Deretter lages en EL-plan i samarbeid med elektriker og egen belysningsplan.

Det leveres også en detaljert målplan for generell bruk.

Snitt og oppriss

Et snitt eller et oppriss er en tegning som gjengir en tenkt bildeplan gjennom en bygning.

Det kan være detaljerte tegninger av fliser på et bad slik at håndverker vet nøyaktig hvor og hvordan det skal legges, eller det kan være et snitt av innholdet i en garderobeløsning med konkrete farge og materialvalg.

La oss ta en uforpliktende prat om ditt prosjekt

Christine Dybing

Interiørarkitekt MNIL

christine@introark.no

919 04 922

Kontaktskjema

Alle innsendinger behandles i henhold til vår personvernerklæring.