Arkitekt

I samarbeid med med Briis arkitektkontor bistår vi på store og små prosjekter, der det er behov for planlegging og oppføring av nybygg eller endring på eksisterende bygg. På denne måten sikrer vi oss et godt samarbeid med arkitekten, hvor hele prosessen er forenklet, tidsbesparende og oversiktlig.

Arkitektfaget har som interiørfaget en nær tilnærming til kunden og deres behov.
Fagene har en tendens til å overlappe og det er noen ganger vanskelig å skille hvor den ene
slutter og den andre starter. Vi har troen på at et konstruktivt samarbeid mellom disse og
andre faggrupper vil gi det beste prosjektet. Tidlig involvering og samhandling er viktig og
nødvendig for å inkludere alle tanker og ideer, samt sikre en lineær og forutsigbar prosess.


Bruken av arkitekter og interiørarkitekter kan forme prosjektene til dine behov på en annen
måte enn ferdige løsninger, som kataloghus og ferdighytter. Samtidig vil involvering av
arkitekt og interiørarkitekt gi ett sluttresultat som tilpasser seg tomt og miljø og skaper et
unikt prosjekt kun for deg.


Arkitektur handler også om å skape funksjonelle og bærekraftige løsninger. Bærekraft i
arkitektur handler om å designe og bygge bygninger på en måte som tar hensyn til miljøet og
samfunnet. Det innebærer å bruke ressurser på en ansvarlig måte, optimalisere
plassutnyttelse, minimere avfall og redusere energiforbruket.


«Mange arkitekter vil gjøre prosjektet til sitt, men vi har tro på å ha kunden i fokus. Det er
kunden som er sluttbruker og som skal bo og leve i det vi tegner, så for oss er det viktig at
kunden opplever å bli hørt og ikke få løsninger tredd nedover hodet av arkitekten. Vi skal
utfordre og komme med innspill og sammen lage det beste prosjektet, innenfor prosjektets
rammer, økonomi og ønsker.»


Uansett om det er et ikonisk landemerke eller et hjem for en familie, spiller arkitekturen en
viktig rolle i våre liv. Den påvirker hvordan vi opplever og samhandler med verden rundt oss
og gir oss assosiasjoner og setter i gang følelser i oss.

Briis arkitektur ble stiftet i 2021, av Glenn Alexander Bjørnsson og Inge Berger Müller, med
mål om å tilby det lille ekstra til hvert enkelt prosjekt. Vi ønsker å komme tett innpå
kundene, forstå deres behov og tegne et prosjekt med kunden i fokus.

La oss ta en uforpliktende prat om ditt prosjekt

Heidi Steen

Administrasjonskoordinator

heidi@introark.no

973 44 688

Kontaktskjema

Alle innsendinger behandles i henhold til vår personvernerklæring.