Konseptutvikling

Når vi jobber med å utvikle et konsept er det viktig å starte med en behovsanalyse der vi får en god forståelse av hvem du er og hva som er ønskelig. Det er viktig å ha et klart og tydelig mål, uten mål er det lett å spore av prosjektet og dermed kan sluttresultatet variere med det som var utgangspunktet.

Informasjonsinnsamling og konseptutvikling

Interiørarkitekten  forståelse av prosjektet  og dens sammenheng er en viktig forutsetning for design.

Ytterligere informasjon vil bli innhentet gjennom en befaring, hvor vi tar bilder, gjør kontrollmål og avklaringer som danner grunnlag for videre arbeid.

Analyse

Kunden skisserer arten og rammene for prosjektet, og vi sørger for å få en klar forståelse av ønsket strategi og visjon for prosjektet.

Vi foreslår struktur og innhold for presentasjon av designkonseptet, og bruker visuelle utarbeidelser som skisser, moodboard og 3D-modell.

La oss ta en uforpliktende prat om ditt prosjekt

Saba Lordejani

Interiørarkitekt & Daglig Leder

saba@introark.no

919 01 930

Kontaktskjema

Alle innsendinger behandles i henhold til vår personvernerklæring.